JR Kvartersfastigheter

JR Kvartersfastigheter är en aktör som arbetar med strukturell utveckling av kommersiella stråk, i så väl befintlig stadsmiljö som nybyggnadsprojekt.

Affärsmodellen bygger på att ta ett helhetsansvar för den kommersiella utvecklingen i först och främst gatuplan och den där tillhörande gatumiljön. Sedan starten har JR Kvartersfastigheter arbetat med och värderat ett flertal stora projekt.

I arbetet med Gasverket har JR Kvartersfastigheter tagit ett helhetsgrepp kring hela området och byggnadernas fulla innehåll, utifrån en samlad vision om hur Gasverket ska bil en levande miljö för boende och besökande, samt ett område att framgångsrikt kunna bedriva verksamhet inom. JR Kvartersfastigheter arbetar i tätt samarbete med Stockholm Stad för att förverkliga den högt satta ambition som finns för området.

En viktig del av arbetet med att utveckla Gasverket har varit att hitta rätt finansiell partner. Gasverket är ett både stort och komplext projekt som kräver såväl finansiell styrka som rätt kompetens. I juli 2016 har därför CA Fastigheter AB, genom dotterbolag, klivit in i projektet som huvudsaklig ägare och finansiär av projektet. CA-koncernen har mer än hundra års erfarenhet av fastighetsutveckling och förvaltning, vilket gör dem till en stark partner både i utvecklingen av Gasverket och i den framtida förvaltningen av detsamma. Med CA-koncernens inträde kan nu Gasverket ta nästa steg i utvecklingen mot att bli Norra Djurgårdsstadens nav för handel, kultur, upplevelser och stadsdelsservice.

Håll dig uppdaterad om utvecklingen av Gasverket

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev får du information om vad som händer i projektet.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.