CA Fastigheter AB

Gasverket är ett både stort och komplext projekt som kräver såväl finansiell styrka som rätt kompetens. Projektet drivs av CA Fastigheter tillsammans med JR Kvartersfastigheter.

I arbetet med Gasverket har CA Fastigheter tillsammans med JR Kvartersfastigheter tagit ett helhetsgrepp kring hela området och byggnadernas fulla innehåll, utifrån en samlad vision om hur Gasverket ska bli en levande miljö för boende och besökande, samt ett område att framgångsrikt kunna bedriva verksamhet inom. Projektet sker i tätt samarbete med Stockholm Stad för att förverkliga den högt satta ambition som finns för området.

Mer om CA Fastigheter

CA Fastigheter AB ingår i Claesson & Anderzén AB koncernen, en familjeägd investmentbolagsverksamhet, som idag drivs av tredje generationen. CA Fastigheter AB bedriver främst fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling av eget ägda fastigheter belägna i södra Sverige. Förvaltningen, som omfattar ca 700 000 kvm, är indelad i tio regioner med kontor på sex orter i Sverige; Borås, Jönköping, Kalmar, Malmö, Stockholm och Växjö. Huvudkontoret finns i Kalmar. Utöver den svenska verksamheten äger företaget även fastigheter i Tyskland, Ryssland och Estland.

Mer om JR Kvartersfastigheter

JR Kvartersfastigheter är en fastighets- och stadsutvecklingsaktör med fokus på handel, service och upplevelser. Oavsett om vi arbetar i utvecklingen av nya stadsdelar eller i förädlingen av befintliga kvartersstrukturer ligger vårt fokus alltid på att arbeta för en levande blandstad där bostäder, kontor och lokaler finns sida vid sida, och där stråk och noder aktiverar fastigheterna i gatuplan. Genom att tillföra ett helhetstänk redan på planstadiet och vara den samordnande parten mellan kommun, byggherrar och andra kommersiella aktörer bidrar vi till att utveckla stadsdelar som lever under dygnets alla timmar. I dag gör vi detta i flera av Sveriges mest intressanta stadsutvecklingsprojekt.

JR Kvartersfastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Findeln Holding AB med säte i Malmö som i sin tur ägs av familjen Jungberg.