CA Fastigheter

  • CA Fastigheter

Gasverket genom CA Fastigheter

CA Fastigheter AB är ett fastighetsbolag med inriktning mot förvaltning och fastighetsutveckling. I Gasverket har vi ett av Stockholms mest unika utvecklingsprojekt.

Gasverket är hjärtat i Norra Djurgårdsstaden och växer fram som en ny stadsdelskärna och destination i det område som under över 100 år varit ett stängt industriområde. Här skapas en scen för kreativa och innovativa verksamheter som appellerar till alla våra sinnen och kommer samtidigt bli den nya go-to destinationen för kultur, gastronomi och handel.

Idag är två av tre detaljplaner antagna och merparten av de byggnader som finns i dessa två detaljplaner är uthyrda. Några är redan inflyttade, till exempel Klätterverket och Systembolaget. En byggnad, hus 8 kommer stå klar vid årsskiftet och redo för sin nya hyresgäst, Berghs School of Communications.

För hus 14, det gamla verkstadshuset som idag används som byggetablering, pågår uthyrningsarbetet för fullt. Förhoppningen är att det framåt halvårsskiftet 2022 kommer finnas en riktigt trevlig restaurang i bottenvåningen och att det på den övre våningen står klara och inflyttade kontorslokaler.

Hus 27, Ångpannehuset som ligger utmed Bobergsgatan, är ett av de minsta husen i området. Här pågår diskussioner med framtida hyresgäster och förhoppningen är även här att det blir någon form av food & beverage, kanske i kombination med något annat?

Hus 10, Reningshuset stod färdigt 1/9 2020 och har en alldeles ny hyresgäst i form av en division av Sandvik. Ovan bjuder vi på några före och efter bilder. Klicka här för att se hur huset ser ut invändigt när ombyggnationen nu står klar!

I Gasklocka 1 planeras ett hotell. På sikt kommer även den vita runda gasklockan, Gasklocka 5 att omvandlas för att passa en ny verksamhet.

Den tredje detaljplanen som inkluderar den östra delen av Gasverket är ej ännu antagen. Men så snart denna vunnit laga kraft finns här ytterligare ytor att fylla med bostäder, handel, kontor och gastronomi men även andra funktioner som är önskvärda i en ny stadsdelskärna. Allt i en unik miljö präglad av Ferdinand Bobergs vackra tegelarkitektur.