Klätterverket

  • Klätterverket

Välkommen till Mätarhuset, som rymmer både Klätterverket Gasverket och Matkafé Mätarhuset. Här hittar du klättring i en unik industrihistorisk miljö där mötet mellan moderna klätterväggar och historisk industrimiljö skapar spännande kontraster. I vår restaurang kan du luncha, bruncha, fika, äta middag eller bara ta en drink oavsett om du har klättrat eller inte.

År 1890 påbörjade Stockholms stad ett riktigt skrytbygge: det nya Värtagasverket. Ambitionerna sattes högt och gasverket kom att bli ett prestigeprojekt som skulle visa på industriell innovation och framåtanda. Den unga ambitiöse arkitekten Ferdinand Boberg (som även ritat bl.a. Rosenbad, Centralposthuset på Vasagatan samt NK-huset på Hamngatan) fick ta sig an uppdraget med Adolf Ahlsell som projektledare. Boberg lade den arkitektoniska ribban högt när han, i så kallad Rohbaustil med hög kvalitet i detaljer och materialval ritade de närmast monumentala byggnaderna vid Husarvikens och Värtans stränder.

Kung Oscar II invigde Mätarhuset och Gasklocka 1 den 25 november år 1893 på vår trappa ner mot Bobergsgatan. Gasklocka 2 (som ligger mittemot vår entré) stod klar 1900 och var då världens största gasklocka. Mätarhuset och gasklockorna är idag ”blåklassade” vilket innebär att de har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde

Varför heter det Mätarhuset?
Mätarhuset var från början platsen där man mätte och kontrollerade gasen som producerades i de stora tegellängorna som fortfarande finns kvar i anslutning till vår byggnad. Vid invigningen år 1893 bestod Mätarhuset enbart av Hus A (det som nu är rephallen) och där mättes den färdigrenade gasen i stora stationsmätare innan den pumpades vidare till gasklockorna och gasnätet i staden. Där fanns också ett provisoriskt laboratorium och senare även en museidel. Man byggde sedan i omgångar till med hus B (idag boulderhallar) och C (idag restaurang och omklädningsrum).

En varsam ombyggnad från industri till klättring och restaurang
Mätarthuset har högt historiskt värde och det krävdes bl.a. att vi skulle behålla 20% av produktionsutrustningen och att man skulle kunna följa gasens väg i byggnaden. Detta är en av anledningarna till att vi sparat så många rör, pumpar och mätare på olika ställen. Den andra anledningen är naturligtvis att de bidrar till den häftiga industriella känsla vi försökt bevara och lyfta fram. Pumpen vid bardisken är t.ex. Gasverkets äldsta pump. Kontrollrummet, idag ombyggt till konferensrum, är i stort sett oförändrat från den dag man stängde ner Gasverket och gick hem i januari 2011.

Välkommen till oss!