Om gasverket

När produktionen stängdes ner 2011 hade gasverket i Värtan under mer än hundra år på olika sätt bidragit till stockholmarnas vardag: från ljus till stadens gatlyktor till värme i hemmens spisar.

Med byggandet av Norra Djurgårdsstaden, ett av de största stadsutvecklingsprojekten i Europa, sätts det gamla industriområdet i ett helt nytt sammanhang.

Nu planeras för nästa fas där innerstadens energi ska återföras till området i utvecklingen av den nya stadskärnan Gasverket. Här ska ges utrymme för såväl ett fungerande vardagsliv med bibliotek, service och handel i området, som en besöksdestination med gästspelsscen, ett unikt musikhotellkoncept och spårvägsmuseum.

Ferdinand Bobergs vackra tegelbyggnader kommer sätta tonen för upplevelsen av Gasverket, som inte bara aspirerar på att bli ett stadsdelscentrum utöver det vanliga för de boende i Norra Djurgårdsstaden, utan även en levande destination för alla stockholmare.

Gasverket ska utgöra en scen för kreativa och innovativa verksamheter som appellerar till alla våra sinnen. Stadsdelsservice vid sidan av kultur, design och gastronomi ska ge området ett dynamiskt liv under merparten av dygnets alla timmar. Med butiker och restauranger i markplan, service och kontor en trappa upp och med bostäder på toppen, kommer Gasverket vara ett område i ständig rörelse där boende, arbetande och besökande utifrån ges förutsättningar för oväntade möten.

Allt i en miljö som inte går att finna någon annanstans, där klassisk industriarkitektur möter moderna arkitektoniska uttryck av internationell klass.