• Planerna för östra Gasverket

Detaljplanen utvecklas inför granskning

Arbetet med Gasverket har pågått i många år, med markrening och förberedande arbeten, ombyggnad av gamla byggnader och komplettering med helt nya. Det är en bit kvar men de första hyresgästerna har kommit på plats. Nu börjar uppmärksamheten vändas mot resten av området. Hur ser planerna ut ner mot kolkajen och Ropsten?

Arbetet pågår just nu med detaljplanen för området. Från juni till september 2019 genomfördes samråd. Efter det sammanställs synpunkterna och arbetet med en revidering av förslaget påbörjas inför en utställning och granskning som troligtvis kommer att vara färdig under nästa år. Planerad byggstart sker tidigast 2022.

Stockholm växer kan du följa det fortsatta arbetet. På bygg- och plantjänsten kan du läsa de dokument som produceras på vägen mot byggstart. Här finns bland annat antikvariska förundersökningar för samtliga byggnader och förslaget till detaljplan som nu håller på att omarbetas.

Följ det fortsatta arbetet i Gasverket Östra

 

Illustrationsplan över planområdet med föreslagen bebyggelse
Illustrationsplan över planområdet med föreslagen bebyggelse.