Stockholms stad

  • Stockholms stad

Norra Djurgårdsstaden visar vägen mot en hållbar framtid

Gasverket är del av Norra Djurgårdsstaden, ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden och ett av Stockholms utpekade hållbarhetsprofilområden.

Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Husarviken och Hjorthagen i norr till Värtahamnen och Loudden i söder. Utvecklingen sker till stor del på områden som tidigare använts för hamnverksamhet, gasproduktion och annan industriverksamhet. Vi planerar för minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser.

De första bostäderna började byggas våren 2011 och de första familjerna flyttade in hösten 2012. År 2020 har fler än 6 000 nya bostäder byggts runt det gamla Gasverket i Hjorthagen.

stockholm.se/norradjurgardsstaden