Nyheter

CA Fastigheter förvärvar aktiemajoriteten i Gasverket, Norra Djurgårdsstaden

CA Fastigheter AB har, genom dotterbolag, av JR Kvartersfastigheter förvärvat majoriteten av aktierna i ett bolag innehållande rättigheterna och markreservationerna till Gasverket i Norra Djurgårdsstaden Stockholm. Förvärvet är i vissa delar villkorat. Parterna skall härefter tillsammans utveckla projektet i samförstånd med Stockholm Stad.

”- Det är med stor ödmjukhet vi går in i Gasverksprojektet med tanke på dels att det är en viktig del i en ny och stor stadsdel och dels en utmaning i form av att förvalta den unika miljön präglad av Ferdinand Bobergs vackra tegelarkitektur. Tillsammans med Stockholm Stad är vi dock övertygade att vi och JR Kvartersfastigheter kommer skapa ett fantastiskt projekt”, säger CA Fastigheter ABs VD Johan Damne i en kommentar.

”- Vi är glada över att ha fått in CA Fastigheter AB som en stark och erfaren partner i projektet och ser fram emot att fortsätta utveckla Gasverket, vilket vi arbetat med under lång tid, för att skapa en ny spännande stadsdel”, säger Nicklas Jungberg, VD, JR Kvartersfastigheter.

Detaljplan har vunnit lagakraft

Den första detaljplanen för Gasverket i Stockholm har vunnit laga kraft. Det innebär att arbetet med att omvandla Gasverket från stängd industri till öppen stad nu kan påbörjas.
    – Detta ger oss stora förhoppningar om en snabb process även i de två sista detaljplanerna i Gasverket, säger Bo Bergman, projektchef JR Kvartersfastigheter.
     Detaljplanen, kallad Gasverket Västra, som nu blivit godkänd innefattar för JR Kvartersfastigheters del både befintliga byggnader och nyproduktion. I planen ingår fyra av JR Kvartersfastigheters hus, bland annat Gasklocka 1 som kommer att inrymma ett unikt musikhotell.
    – Att vi nu, tillsammans med Stockholm Stad, kan fortsätta att realisera visionen om Gasverket känns väldigt positivt, säger Nicklas Jungberg, VD, JR Kvartersfastigheter.

De två sista detaljplanerna i Gasverket, kallade Lilla Gasverket och Gasverket Östra, går upp på granskning respektive ut på samråd innan sommaren 2016.

130912 Gasverket teaserA3

Håll dig uppdaterad om utvecklingen av Gasverket

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev får du information om vad som händer i projektet.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.