Om Gasverket

Efter att ha genomgått omvandlingen från stängd industri till öppen stad kommer Gasverket att utgöra ett nav för handel, kultur, upplevelser och stadsdelsservice i Norra Djurgårdsstaden.

I de gamla tegelbyggnaderna kommer det växa fram ett stadsdelscentrum med en stadsmässighet och en unik arkitektonisk inramning, som också fungerar som en mötesplats för drivna människor och företag inom områden som kultur, design och gastronomi.

Gasverket ska vara en levande och innovativ plats präglad av en hög ambitionsnivå i såväl arkitektur som innehåll, men samtidigt upplevs som öppen, inkluderande och välkomnande. Det ska vara en plats för daglig handel och service för de boende, en plats att aktivt besöka för sällanköpshandel, kultur- och matupplevelser. Eller bara för att ta del av det unika området i sig självt.

Gasverkets många kontraster ska bejakas och bidra till att området blir en spännande plats att besöka, oavsett ärende. De gamla tegelbyggnaderna kommer att genomgå en varsam renovering för att behålla sin unika karaktär, men innehållet blir kontemporärt med designbutiker, matupplevelser och kreativ verksamhet som ger området liv och attraktionskraft. Gasverket kommer att bli en intressant destination för boende både i innerstaden, på Lidingö och i nordöstra Stockholm. Det gamla Värtagasverket förde värme och ljus in till innerstaden. En energi som nu ska återföras, när stadens brokighet, dynamik och kreativitet ger Gasverket nytt liv.