Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden är Norra Europas största stadsutvecklingsprojekt, en helt ny stadsdel som växer fram runt Hjorthagen och Ropsten, mellan Nationalstadsparken, Värtan och Gärdet.

Gasverket har en unik geografisk placering, med sin närhet till vatten i form av Värtan och Husarviken, men också de stora grönområden Norra Djurgården rymmer i nordväst mot Stora skuggan. Det i kombination med den omedelbara närheten till innerstaden i form av Gärdet och Östermalm, ger ett exklusivt läge för såväl boende som besökare till området. När Norra Djurgårdsstaden står klart kommer det att rymma 12 000 bostäder och 25 000 arbetsplatser, vilket gör det till en viktig stadsdel i ett snabbt växande Stockholm.

Markanvisningarna har fördelats på en mängd olika byggherrar för att få en diversifierad och dynamisk bebyggelse med stadskänsla, samtidigt som den omedelbara närheten till vattnet och naturen är ett signum för Norra Djurgårdsstaden. Med högt satta mål för livskvalitet, hållbarhet och kvalitet i byggnationer och kommunikationer har Norra Djurgårdsstaden alla förutsättningar att bli en stadsdel i absolut världsklass. En stadsdel där Gasverket kommer att utgöra navet för handel, kultur, upplevelser och stadsdelsservice.

Läs mer: http://www.stockholm.se/norradjurgardsstaden