CA Fastigheter förvärvar aktiemajoriteten i Gasverket, Norra Djurgårdsstaden

CA Fastigheter AB har, genom dotterbolag, av JR Kvartersfastigheter förvärvat majoriteten av aktierna i ett bolag innehållande rättigheterna och markreservationerna till Gasverket i Norra Djurgårdsstaden Stockholm. Förvärvet är i vissa delar villkorat. Parterna skall härefter tillsammans utveckla projektet i samförstånd med Stockholm Stad.

”- Det är med stor ödmjukhet vi går in i Gasverksprojektet med tanke på dels att det är en viktig del i en ny och stor stadsdel och dels en utmaning i form av att förvalta den unika miljön präglad av Ferdinand Bobergs vackra tegelarkitektur. Tillsammans med Stockholm Stad är vi dock övertygade att vi och JR Kvartersfastigheter kommer skapa ett fantastiskt projekt”, säger CA Fastigheter ABs VD Johan Damne i en kommentar.

”- Vi är glada över att ha fått in CA Fastigheter AB som en stark och erfaren partner i projektet och ser fram emot att fortsätta utveckla Gasverket, vilket vi arbetat med under lång tid, för att skapa en ny spännande stadsdel”, säger Nicklas Jungberg, VD, JR Kvartersfastigheter.

Dela på facebook
Facebook
Dela på google
Google+
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på pinterest
Pinterest