CA Fastigheter i Gasverket

CA Fastigheter AB är ett fastighetsbolag med inriktning mot förvaltning och fastighetsutveckling. I Gasverket har vi ett av Stockholms mest unika utvecklingsprojekt.

Gasverket är hjärtat i Norra Djurgårdsstaden och växer fram som en ny stadsdelskärna och destination i det område som under över 100 år varit ett stängt industriområde. Här skapas en scen för kreativa och innovativa verksamheter som appellerar till alla våra sinnen och kommer samtidigt bli den nya go-to destinationen för kultur, gastronomi och handel.

Idag är två av tre detaljplaner antagna och merparten av de byggnader som finns i dessa två detaljplaner är uthyrda. Klätterverket har haft verksamhet sedan 2019, Systembolaget öppnade 2019, Sandvik flyttade in 2020 och Berghs School of Communications har precis flyttat hit från Sveavägen. I det hus som en gång var Gasverkets verkstad öppnar en restaurang, ett bageri och en gelateria sommaren 2022 när även Bobergstorget står klart.

Lediga unika lokaler finns bland annat i det gamla Ångpannehuset som också får med access till Bobergstorget. I Gasklocka 5, den vita runda gasklockan vid Gasverksvägen, finns möjlighet att skapa kontorslokaler utan motstycke i Stockholm.

I Gasklocka 1 planeras ett hotell och i Gasklocka 2 skapar Stockholms stad en ny scen med ett brett utbud av kultur och evenemang där Pophouse Entertainment Group kommer att driva scenverksamheten som öppnar 2026.

Den tredje detaljplanen för den östra delen av Gasverket beräknas antas våren 2022 och den delen ska fyllas med bostäder, handel, kontor och gastronomi men även andra funktioner som är önskvärda i en ny stadsdelskärna. Allt i en unik miljö präglad av Ferdinand Bobergs vackra tegelarkitektur.

Gasverket är ett både stort och komplext projekt som kräver såväl finansiell styrka som rätt kompetens. Området utvecklas av CA Fastigheter tillsammans med Stockholm stad som ansvarar för marken mellan husen samt Gasklocka 2 och den nya skola, förskolan och idrottshallen i området.