Om Gasverket

Efter att ha genomgått omvandlingen från stängd industri till öppen stad kommer Gasverket att utgöra ett nav för handel, kultur, upplevelser och stadsdelsservice i Norra Djurgårdsstaden.

I de gamla tegelbyggnaderna kommer det växa fram ett stadsdelscentrum med en stadsmässighet och en unik arkitektonisk inramning, som också fungerar som en mötesplats för drivna människor och företag inom områden som kultur, design och gastronomi.

Gasverket ska vara en levande och innovativ plats präglad av en hög ambitionsnivå i såväl arkitektur som innehåll, men samtidigt upplevs som öppen, inkluderande och välkomnande. Det ska vara en plats för daglig handel och service för de boende, en plats att aktivt besöka för sällanköpshandel, kultur- och matupplevelser. Eller bara för att ta del av det unika området i sig självt.

Gasverkets många kontraster ska bejakas och bidra till att området blir en spännande plats att besöka, oavsett ärende. De gamla tegelbyggnaderna kommer att genomgå en varsam renovering för att behålla sin unika karaktär, men innehållet blir kontemporärt med designbutiker, matupplevelser och kreativ verksamhet som ger området liv och attraktionskraft. Gasverket kommer att bli en intressant destination för boende både i innerstaden, på Lidingö och i nordöstra Stockholm. Det gamla Värtagasverket förde värme och ljus in till innerstaden. En energi som nu ska återföras, när stadens brokighet, dynamik och kreativitet ger Gasverket nytt liv.

Platsens Historia

Gasverket är ett på flera sätt unikt område i Stockholm. Ett industriområde som varit stängt för allmänheten i över hundra år, men som bär på både en historia och en ståtlig karaktäristisk tegelarkitektur.

Det var när det gamla Klaragasverket under andra halvan av 1800-talet inte längre räckte till för att förse Stockholm med den allt populärare stadsgasen, som planerna på ett nytt modernt gasverk ute i Värtan växte fram. Ambitionerna sattes högt och gasverket kom att bli ett prestigeprojekt som skulle visa på industriell innovation och framåtanda. Den unga ambitiöse arkitekten Ferdinand Boberg fick ta sig an uppdraget med Adolf Ahlsell som projektledare. Boberg lade den arkitektoniska ribban högt när han, i så kallad Rohbaustil med hög kvalitet i detaljer och materialval ritade de närmast monumentala byggnaderna vid Husarvikens och Värtans stränder. När Värtagasverket, som det kom att kallas, officiellt invigdes den 25 november 1893, var det kung Oscar II som stod som förrättare, i närvaro av kronprins Gustaf, prinsarna Carl och Eugen samt ett flertal andra medlemmar av kungahuset.

Från början var Värtagasverket, som det kom att kallas, helt och hållet ett koleldat gasverk, men under årens lopp har gastillverkningen ständigt moderniserats och kompletterats med produktionsanläggningar för förädling av biprodukterna från gastillverkningen. Tekniker baserade på olja och senare lättbensin ersatte kolet och spillvärmen togs på 50-talet tillvara som fjärrvärme för Hjorthagen. Gasverket har under hela sin livstid fram till 2011 varit under ständig förändring, men det arkitektoniska hjärtat med de karaktäristiska tegelbyggnaderna, har stått sig genom all denna förändring, och nu är det dags att ge dem nytt liv och föra energi in i det område som under så lång tid försett staden med densamma.

Om Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden är Norra Europas största stadsutvecklingsprojekt, en helt ny stadsdel som växer fram runt Hjorthagen och Ropsten, mellan Nationalstadsparken, Värtan och Gärdet.
Gasverket har en unik geografisk placering, med sin närhet till vatten i form av Värtan och Husarviken, men också de stora grönområden Norra Djurgården rymmer i nordväst mot Stora skuggan. Det i kombination med den omedelbara närheten till innerstaden i form av Gärdet och Östermalm, ger ett exklusivt läge för såväl boende som besökare till området. När Norra Djurgårdsstaden står klart kommer det att rymma 12 000 bostäder och 25 000 arbetsplatser, vilket gör det till en viktig stadsdel i ett snabbt växande Stockholm. Markanvisningarna har fördelats på en mängd olika byggherrar för att få en diversifierad och dynamisk bebyggelse med stadskänsla, samtidigt som den omedelbara närheten till vattnet och naturen är ett signum för Norra Djurgårdsstaden. Med högt satta mål för livskvalitet, hållbarhet och kvalitet i byggnationer och kommunikationer har Norra Djurgårdsstaden alla förutsättningar att bli en stadsdel i absolut världsklass. En stadsdel där Gasverket kommer att utgöra navet för handel, kultur, upplevelser och stadsdelsservice.