Välkommen till undersökningssamråd inför ansökan om grundvattenbortledning med mera för undermarksgarage inom Östra Gasverket inom fastigheten Hjorthagen 1:3 Stockholms kommun

Mer information om samrådsprocessen för miljötillstånd, den planerade verksamheten och förväntad miljöpåverkan har sammanställts i samrådsunderlaget, se länk nedan ”Samrådsunderlag Gasverksgaraget”.

För att erhålla en papperskopia av samrådsunderlaget eller för att få ytterligare information om samrådsprocessen, vänligen kontakta:

Anna Tonner
Sweco Sverige AB
Box 340 44
100 26 Stockholm
anna.tonner@sweco.se
076 894 01 57

Välkomna med skriftliga synpunkter senast den 4 oktober 2021 till e-postadress och adress ovan

För oss är din personliga integritet mycket viktig. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. För information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se länk ovan ”Hantering av personuppgifter”.