Avgränsningssamråd inför ansökan om grundvattenbortledning med mera för undermarksgarage inom Östra Gasverket

Välkommen till avgränsningssamråd inför ansökan om grundvattenbortledning med mera för undermarksgarage inom Östra Gasverket inom fastigheten Hjorthagen 1:3 Stockholms kommun.

Mer information om samrådsprocessen för miljötillstånd, den planerade verksamheten och förväntad miljöpåverkan har sammanställts i samrådsunderlaget, se länk nedan ”Samrådsunderlag Gasverksgaraget”.

För att erhålla en papperskopia av samrådsunderlaget eller för att få ytterligare information om samrådsprocessen, vänligen kontakta:

Anna Tonner 
anna.tonner@sweco.se
076 894 01 57
Sweco Sverige AB,
Box 340 44,
100 26 Stockholm

Välkomna med skriftliga synpunkter senast den 6 mars 2022 till e-postadress och adress ovan.

Samrådsunderlag Gasverksgaraget (PDF)
Hantering av personuppgifter (PDF)

För oss är din personliga integritet mycket viktig. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se länk ovan ”Hantering av personuppgifter”.